Siðareglur kennara

Kennarar við Myndlistaskólann starfa eftir siðareglum kennara sem Kennarasamband Íslands hefur góðfúslega veitt skólanum leyfi til að nota. Brjóti kennari siðareglu skal hann áminntur skriflega af skólastjóra.

Kennari:

 • menntar nemendur;
 • eflir með nemendum gagnrýna hugsun, virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhverfi og menningu;
 • sýnir nemendum virðingu, áhuga og umhyggju;
 • skapar góðan starfsanda og hvetjandi námsumhverfi;
 • hefur jafnrétti að leiðarljósi;
 • vinnur gegn fordómum, einelti og öðru ranglæti sem nemendur verða fyrir;
 • kemur vel fram við nemendur og forráðamenn og virðir rétt þeirra;
 • gætir trúnaðar við nemendur og forráðamenn og þagmælsku um einkamál þeirra sem hann fær vitneskju um í starfi sínu;
 • viðheldur starfshæfni sinni og eykur hana;
 • vinnur með samstarfsfólki á faglegan hátt;
 • sýnir öðrum fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu;
 • gætir heiðurs og hagsmuna stéttar sinnar.