Skólameistari

Skólameistari er skipaður af stjórn sjálfseignarstofnunarinnar og skal ráðning borin undir stjórn Félags Myndlistaskólans. Skólameistari sem jafnframt er framkvæmdastjóri stofnunarinnar skal ávallt vera myndlistamenntaður og hafa háskólamenntun eða ígildi hennar á því sviði. Skólameistari á rétt til setu á stjórnarfundum þótt hann sé ekki stjórnarmaður. Heimilt er að skólameistari sé jafnframt í stjórn stofnunarinnar, þó ekki sem stjórnarformaður. Skólameistari ræður deildarstjóra, yfirkennara og aðra starfsmenn skólans.

Skólameistari hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri stofnunarinnar og kemur fram fyrir hönd hennar í öllum málum sem varða venjulegan rekstur hennar, menntunar- og uppeldishlutaverk, þróunarstarf, gerð skólanámskrár og ráðningu starfsliðs. Skólameistari sér um fjárreiður og ber ábyrgð á eignum og rekstri skólans. Skólameistari sér um að lögum og reglum um skólastarfið sé framfylgt, kallar saman stjórnarfundi, kennarafundi, skólafundi og skólaráð. Skólameistari ber ábyrgð á innra mati, sér til þess að fyrir liggi upplýsingar um skólastarfið og nauðsynlegar skýrslur og tekur afstöðu til og úrskurðar um ágreiningsmál sem upp koma innan skólans. Skólameistari er faglegur leiðtogi stofnunarinnar.

Skólameistari er Áslaug Thorlacius