Mætingarreglur

Ef nemandi mætir ekki í skólann við upphaf náms eða gerir grein fyrir fjarveru sinni fyrstu kennsluvikuna er litið svo á að hann ætli ekki að stunda nám við skólann. Öðrum er þá veitt skólavist í hans stað.

1.

Nemendur skulu sækja allar kennslustundir og mæta stundvíslega. Lágmarksviðvera til að standast áfanga er 80%.

2.

Fylgst er með ástundun nemenda og er manntal tekið við upphaf kennslu.

3.

Það er á ábyrgð nemanda að viðvera hans sé skráð.

4.

Veikindatilkynningar skulu sendar samdægurs á námsvefnum inna.is eða með tölvupósti til deildarstjóra.

5.

Nemandi með langvinn veikindi sem taka þarf tillit til skal skila læknisvottorði.

6.

Nemandi sem af tiltekinni ástæðu getur ekki sótt skóla í einn eða tvo daga sækir um leyfi til yfirkennara.

7.

Nemandi sem af tiltekinni ástæðu getur ekki sótt skóla í fleiri en tvo daga sækir um leyfi til skólastjóra.

8.

Fari skólasókn nemanda niður fyrir 80% í áfanga, hvort sem það er af völdum veikinda eða af öðrum ástæðum, þarf nemandinn að leysa sérstök verkefni sem sýna fram á að hann hafi náð námsmarkmiðum viðkomandi áfanga.

9.

Fari heildarskólasókn nemanda niður fyrir 80% kallar deildarstjóri hann til viðtals og gerir samning um bætta ástundun. Ef nemandi heldur ekki samninginn áskilur skólinn sér rétt til að vísa honum frá námi.