Skólaráð

Skólastjóri er oddviti skólaráðs sem auk hans er skipað einum deildarstjóra, einum almennum starfsmanni, tveimur fulltrúum kennara og tveimur fulltrúum nemenda. Skólaráð er skólastjóra til aðstoðar og ráðgjafar um stjórn skólans. Það fjallar um starfsáætlun skólans og framkvæmd hennar, skólareglur, umgengnishætti í skólanum og vinnu- og félagsaðstöðu nemenda. Einnig veitir skólaráð umsögn um erindi frá skólanefnd, almennum kennarafundum, nemendaráði, einstaklingum og skólastjóra. Auk þess fjallar það í trúnaði um mál sem upp kunna að koma og varða einstaka nemendur, kennara og starfsmenn. Skólaráð fundar reglulega yfir veturinn.