Mætingarreglur

Ef nemandi mætir ekki í skólann við upphaf náms eða gerir grein fyrir fjarveru sinni fyrstu kennsluvikuna er litið svo á að hann ætli ekki að stunda nám við skólann. Öðrum er þá veitt skólavist í hans stað.

1. Nemendur skulu sækja allar kennslustundir og mæta stundvíslega. Lágmarksviðvera til að standast áfanga er 80%.

2. Fylgst er með ástundun nemenda og er manntal tekið við upphaf kennslu. 

3. Það er á ábyrgð nemanda að viðvera hans sé skráð.

4. Byrjað er að skrá fjarvistir 10 mínútum eftir að kennsla hefst. Nemandi sem mætir eftir það er skráður fjarverandi í þeirri kennslustund.

5. Veikindatilkynningar skulu sendar samdægurs á námsvefnum inna.is eða með tölvupósti til deildarstjóra.

6. Nemandi sem er veikur lengur en tvo daga skal skila læknisvottorði. Vottorðinu þarf að skila innan 5 daga frá því að veikindum lýkur.

7. Nemandi sem af tiltekinni ástæðu getur ekki sótt skóla í einn eða tvo daga sækir um leyfi til deildarstjóra.

8. Nemandi sem af tiltekinni ástæðu getur ekki sótt skóla í fleiri en tvo daga sækir um leyfi til skólastjóra.  

9. Fari skólasókn nemanda niður fyrir 80% í áfanga, hvort sem það er af völdum veikinda eða af öðrum ástæðum, þarf nemandinn að leysa sérstök verkefni sem sýna fram á að hann hafi náð námsmarkmiðum viðkomandi áfanga. 

10. Fari heildarskólasókn nemanda niður fyrir 80% kallar deildarstjóri hann til viðtals og gerir samning um bætta ástundun. Ef nemandi heldur ekki samninginn áskilur skólinn sér rétt til að vísa honum frá námi.