Meðferð ágreiningsmála

Nemendur geta leitað til deildarstjóra með sín mál. Ef um alvarleg ágreiningsmál er að ræða skal greina frá málsatvikum í skriflegri greinargerð til skólastjóra. Svar við athugasemdunum berst innan þriggja daga frá því að málið er komið í hendur skólastjóra. Skólastjóri gætir meðalhófs og hefur að leiðarljósi að viðkomandi nemandi fái frest til að andmæla því sem að honum snýr þegar menn greinir á. 

Ef nemandi telur á sér brotið af kennara getur hann leitað til deildarstjóra, t.d. ef hann er ósáttur við námsmat eða kennslufyrirkomulag áfanga. Nemandi skal skila skriflegri tilkynningu. Ef nemandi telur á sér brotið af deildarstjóra, t.d. vegna skriflegrar áminningar um mætingu skal hann leita til skólastjóra. 

Kennari skal snúa sér til deildarstjóra ef hann getur ekki leyst úr málum í samskiptum við nemendur sína, t.d. ef nemandi nálgast lágmarksmætingu eða sýnir af sér hegðun sem kennari telur ósæmilega. 

Nemendur fá viðvörun þegar þeir nálgast lágmark í mætingu, brjóta skólareglu eða sinna ekki náminu. Nemendur fá tækifæri til úrbóta og er þá alla jafna gerður skriflegur samningur þar sem úrbætur eru tilgreindar og afleiðingar þess að þær nái ekki fram að ganga. Deildarstjóri og nemandi koma að samningi þessum. Brjóti nemandi ítrekað skólareglur eða hafi rangt við í próftöku, verkefnaskilum eða ritgerðarvinnu er honum vísað úr skóla. Nemandi fær andmælarétt og ef þurfa þykir er málinu vísað til skólaráðs.

Kennarar geta snúið sér til skólastjóra ef þeir hafa umkvörtunarefni vegna starfa deildarstjóra. Ef kennarar hafa umkvörtunarefni er varða skólastjórn geta þeir snúið sér til stjórnarformanns sjálfseignarstofnunnar / skólanefndar. 

Kvörtunum um búnað og tæki skal beint til umsjónarmanns.

Stefnt skal að því að leysa úr ágreiningsmálum eins fljótt og auðið er. Miða skal að því að lausn finnist á einni viku.

Bent er á að skv. stjórnsýslulögum er aðila máls heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds til þess að fá hana fellda úr gildi eða henni breytt nema annað leiði af lögum eða venju.