Skólanámskrá

Skólanámskrá Myndlistaskólans í Reykjavík er unnin af skólastjóra, í nánu samráði við námsráðgjafa, deildarstjóra og aðra starfsmenn skólans.

Skólanámskráin er í stöðugri mótun. Almennur hluti hennar er birtur á vefsíðu skólans og gerir grein fyrir sýn, stefnu, áætlunum og markmiðum skólans, lýsir skólabrag, umgjörð og skipulagi og tiltekur þjónustu og námsframboð. Á vefsíðu skólans eru hlekkir sem tengjast námsbrauta- og áfangalýsingum skólans á framhaldsskólastigi sem vistaðar eru á vefnum namskra.is.

Skólanámskráin nær til allra brauta skólans á framhaldsskólastigi en þær eru listnámsbraut með námslok á 3. hæfniþrepi og keramikbraut, listmálarabraut, teiknibraut og textílbraut með námslok á 4. hæfniþrepi. Áfangar á framhaldsskólastigi eru þrepasettir samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 og í samræmi við hana metnir til framhaldsskólaeininga.

Skólanámskráin greinir jafnframt frá fyrirkomulagi í kennslu árs náms til undirbúnings fyrir nám á háskólastigi ætlað nemendum sem lokið hafa stúdentsprófi og árs náms fyrir nemendur sem lokið hafa starfsbraut framhaldsskólans. Ennfremur um kennslu almennra námskeiða og starfsemi barna- og unglingadeildar.

Námskráin byggir á fyrri námskrá en menntamálaráðuneytið staðfesti fyrstu námskrá skólans árið 2001. Á grunni hennar var skólanum veitt formlegt leyfi til að starfa sem einkaskóli á framhaldsskólastigi í desember 2003. Núverandi viðurkenning til einkaskóla á framhaldsskólastigi með námslok á 3. og 4. þrepi gildir til 24. febrúar 2024. Haustið 2015 var brautarlýsing fyrir listnámsbraut staðfest af menntamálaráðherra. Listmálarabraut hlaut staðfestingu árið 2016 og keramik-, teikni- og textílbraut síðla árs 2017.