Keramik

Keramikbraut er tveggja ára nám þar sem þú lærir að vinna með leir, gifs og postulín og öðlast fræðilega þekkingu á faginu. Rík áhersla er lögð á hugmyndavinnu og nemendur eru hvattir til fjölbreyttra rannsókna og tilrauna með miðilinn.

Keramikbraut á Instagram.

Námslýsing

Nám á brautinni er að stærstum hluta verklegt en fræðilegt nám er u.þ.b. fjórðungur. Til fræðilegra áfanga teljast fagsaga, hönnunarsaga, listasaga og heimspeki auk viðskiptaáfanga og málstofu. Málstofa er vettvangur fyrir margvíslega umræðu þar sem nemendur skoða verk sín í samhengi við samfélagið og listheiminn. Farið er á söfn og sýningar, í heimsóknir á vinnustofur eða fyrirtæki og fyrirlesarar úr atvinnulífinu fengnir í heimsókn.

Einn af áföngum keramikbrautar er námsferð til Evrópu þar sem nemendur kynnast ýmsum náms- og starfsmöguleikum. Ferðirnar eru styrktar af Erasmus+ menntaáætlun Evrópusambandsins.

Verklegir áfangar eru flestir kenndir í samfelldum lotum. Lifandi samræða um verkefni nemenda er ríkur þáttur í öllum verklegum áföngum. Áhersla er lögð á samvinnu og skólinn útvegar nemendum gjarnan raunveruleg verkefni sem byggja á samstarfi við einstaklinga utan skólans, fyrirtæki og stofnanir.

Nám á keramikbraut er 120 einingar. Unnið er með ákveðna grunnþætti á hverri önn um sig; jarðleir og handmótun, tilraunir með efni og aðferðir, steinleir og rennslu og aðferðir til framleiðslu. Viðfangsefnið er skoðað frá ýmsum sjónarhornum og nýjar leiðir rannsakaðar. Fræðimenn og fagfólk er fengið til að varpa ólíku ljósi á námsefnið.

Einungis einn hópur við nám á hverjum tíma. Námið skiptist í fjórar annir sem fjalla hver og ein um afmarkað efni eða aðferð. Það skiptir því ekki máli á hvaða önn nemandi hefur sitt nám. Auglýst er eftir umsóknum þegar hægt er að bæta við nemendum.

Nánari upplýsingar um nám á keramikbraut.

Námsgjöld skólaárið 2024-25 er 580.000 kr. eða 290.000 kr. önnin. Námið er lánshæft hjá Menntasjóði.

Mat á umsókn

Inntökuskilyrði er stúdentspróf af listnámsbraut eða sambærilegt nám. Auk þess skila umsækjendur inn stafrænum myndum úr skissubókum og möppu með sýnishornum af eigin verkum og eru í framhaldinu boðin í viðtal við inntökunefnd.

HEFUR ÞÚ SPURNINGAR EÐA VANTAR ÞIG FREKARI UPPLÝSINGAR?

Hafa samband við yfirkennara keramikbrautar.