Hagnýtir möguleikar

Nemendum gefst færi á að kanna hagnýta möguleika textíls í gegnum verkefni og vettvangsferðir. Nemendur öðlast breiðan grunn þar sem áhersla er lögð á að hugsa út frá möguleikum ákveðinna efna og aðferða sem nýta má á fjölbreyttan hátt.

Hvernig nýtist námið?

Nemendur sem ljúka diplómanámi í Textíl hafa til dæmis möguleika á því að sækja sér frekari menntun við erlenda háskóla og ljúka þannig BA gráðu. Nemendur geta stofnað eigin fyrirtæki og sett vörur sínar í framleiðslu á Íslandi eða erlendis, eða unnið fyrir fyrirtæki og hönnuði hér heima eða erlendis. Námið getur leitt nememendur inn á ýmsar brautir, útskrifaðir nemendur geta unnið sem myndlistarmenn, í leikhúsum, sem sjálfstæðir hönnuðir og kennarar svo dæmi séu tekin.